hmn

Uddannelse

Britta Kvist

hmn   hmn
 

Jeg er uddannet ”Statsprøvet sangpædagog /sanger”, hos Docent Torben Stig Nielsen, på Nordjysk Musikkonservatorium i 1984, sideløbende med masterclasses  hos kendte sangere og sangpædagoger, i interpretation og sangteknik. Paul Lohmann, Thomas Hemsley, Dorothy Dorow og Erich Werba, står som nogle af de dybest inspirerende.

Efter min uddannelse modtog jeg undervisning hos Professor Peer Birch, Det Jyske Musikkonservatorium. Både i personlig sangteknik, og tolkning af nye og gamle kompositioner.   Men jeg fik også pædagogisk supervision, og vi havde samarbejde, gennem flere år, om fælles elever. 

I de senere år, har jeg overværet flere masterclasses, med bl.a. Anne Sofie Von Otter, Filip Langridge. Det er  værdifuld inspiration, at sidde og lytte til de unge dygtige sangere, der får instruktion af erfarne verdensnavne. 

Med mellemrum har jeg  modtaget supervision ikke blot hos kolleger, men også hos musikterapeuter, kropsterapeuter, læger, psykologer mv.

Min efteruddannelse foregår stadig, idet jeg  jævnligt konsulterer, Professor emeritus, Peer Birch.  Men også ved at følge musiklivet, gå til koncerter både med store navne, og almindelig kendte kunstnere, til operaer, oratorier, liedmatinéer, ny musik, mv. Jeg får også udbytte af at følge udvikling af nye sangere, b.la. mine egne tidligere elever, der er kommet videre, som studerende på  landets Musikkonservatorier, og derfra ud i det professionelle sangerliv.

Men, det er også  uundværligt for mig, løbende at følge liv og musikalsk virke i amatørsammenhæng, og det gælder både kor og solooptræden. Jeg får mange personlige oplevelser i den sammenhæng. Der er så meget ægthed, glæde og umiddelbart udtryk, ude i det almindeligt pulserende musikliv, som jo har en uvurderlig betydning, for det enkelte menneske, og i den store sammenhæng. Og det er med til at bevare jordforbindelsen i mit virke, følelsen af stadig at være i kontakt med mine rødder, og hele tiden holde liv i bevidstheden om fundamentet. Det er en vedvarende uddannelsesproces, der for mig aldrig stopper.

 

  Uddannelse  
Undervisning  
Koncerter  
Korarbejde  
Artikler  
Forsiden