hmn

Undervisning

hmn

Britta Kvist

hmn   hmn
  Min interesse for at undervise ligger langt tilbage. Jeg trådte mine pædagogiske ”barnesko” allerede som 14-årig, som frivillig underviser af  børne- og ungdomsgrupper, og jeg benyttede enhver anledning til at drage sang ind i undervisningen. Senere arbejdede jeg som vikar i folkeskolen, og også her fik jeg tildelt ganske mange musiktimer, og kunne ikke dy mig, for at drage sang ind i de andre fag også. (Det var blevet umoderne på det tidspunkt.)

I gymnastiktimerne lod jeg ofte eleverne sætte lyd på bevægelserne, og lavede sange med tilhørende bevægelser. Ud fra teorien om at fysisk arbejde går lettere når stemmen slippes løs. Slaverne kunne bedre holde ud at plukke bomuld når de sang, og det er lettere at løfte noget tungt når man råber eller brøler. 

Som sangpædagog begyndte jeg at undervise, ret tidligt under min uddannelse. Hvor jeg arbejdede med elever på forskellige niveauer, og med forskellige udfordringer og mål. Herunder elever med psykiske og somatiske problemstillinger. Også elever, under supervision af min hovedfagslærer, som søgte videre på Konservatoriet.

Jeg fik min første egentlige ansættelse, året før jeg sluttede min ud-

 

  Uddannelse  
Undervisning  
Koncerter  
Korarbejde  
Artikler  
Forsiden  
   
   
  dannelse, på Instituttet for musik og musikterapi på Aalborg Universitet. Hvor jeg stadig underviser kommende musikterapeuter, i stemmebrug/sang og krop og stemme.

Straks efter min uddannelse, fik jeg en del sanghold på FoF i Randers. Det var meget givende for min pædagogiske udvikling, og jeg kunne have fyldt min tid ud med det, men ret hurtig blev jeg sangpædagog, som timelærer på Vestervig Kirkemusikskole, på det tidspunkt på afd. I Randers, hvor jeg underviste mange PO-studerende i bifaget sang. Men Kirkesangerlinien fik hurtigt mange ansøgere, og i dag er det mest hovedfaget sang jeg underviser i. Kirkemusikskolens afdeling i Randers flyttede ret hurtigt til Århus. Og jeg fik senere en fastansættelse.

Taleteknik er en del af kirkesangeruddannelsen. Det er meget spændende at undervise i. Sideløbende, har jeg undervist i taleteknik privat. Det har bl.a.. været pædagoger, præster, og ansatte i ledende stillinger, privat og offentlig, som ønskede en undervisning ganske privat, og med psykologisk performens indsigt. Men også nogle få, som ville prøve en lidt anderledes undervisning, efter at være opgivet af talepædagoger og læger.

 Min elevskare privat, er ganske fyldig, og meget blandet.

En væsentlig del, af min undervisning, er den almindelige sang, hvor det handler om at få undervisning i vejtrækning, holdning og sangteknik, så man kan synge frit og glad i diverse kor, i fællessang og hjemme i køkkenet, uden at få ondt, men tværtimod føle frihed og glæde ved at synge.

 En del af mine elever, har her forberedt sig til optagelse på et musikkonservatorium, og jeg har den fornøjelse, at opleve mange af mine gamle elever på landets operascener, og i andre professionelle sammenhænge, som solister ved  koncerter.

 Specielle udfordringer har altid interesseret mig, hvad angår stemme og udtryk. Og min undervisning på Musikterapi, har været med til at give mig indsigt, både somatisk (fysisk) og psykisk. Så jeg har løbende elever, som bruger sangundervisning som et led i et selvudviklingsforløb. Og elever som har fysiske traumer, der gør at stemmen ikke fungerer.